Dozory s TDI-PROJEKT

Buďte bez starostí, s námi máte vše pod kontrolou. Zajistíme odborný dohled nad prováděnými pracemi dle platné legislativy a průběžnou kontrolu rozpočtu stavby. Samozřejmostí je autorizace na všechny pozemní stavby, cihlové domy, montované domy, dřevostavby, haly i chaty.

Poskytujeme kompletní řešení

Technický dozor investora - TDI-Projekt s.r.o.
Technický dozor investora

Zajistíme odborný dohled nad prováděnými pracemi, dodržování platné legislativy, soulad stavby s odsouhlasenou projektovou dokumentací a stanovisky dotčených orgánů, kontrolu zakrývaných konstrukcí, dodržování technologických postupů, schvalování soupisu provedených prací a další kroky nezbytné k úspěšnému dokončení Vaší realizované stavby.

Autorský dozor - TDI-Projekt s.r.o.
Autorský dozor

U námi projektovaných staveb zajistíme kontrolu dodržování projektové dokumentace, schválení případných změn a jejich zapracování do dokumentace, pomoc při výběru materiálů a další činnosti vedoucí k dodržení hlavních zásad a konceptu odsouhlaseného projektu stavby.